Mıcır İşleri

Taş ocakları’nda açık işletme yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Mıcır taş sökümü delme patlatma yöntemi ile gerçekleştirilmekte olup elde edilen blok taşların büyük olanları ocak içerisinde hidrolik kaya kırıcı ile kırılmaktadır. Kırma elemeye beslenen malzeme kırma eleme işlemleriyle çeşitli boyutlara göre ayrılmakta ve böylelikle çeşitli boyda mıcır elde edilip satılmaktadır.
Stabilize; işlenmesi kolay, kırılıp elenmesi iyi, mukavemeti yüksek, su emmesi yok denecek düzeyde az, çimentoyla aderansı yüksek ve bitümle yapışması oldukça iyi olduğundan beton ve asfalt yapımında çok yoğun olarak kullanılmaktadır.

OCAK TAŞI:

İşlenmemiş Ham Doğal Agrega Sınıfındandır. Tuvenan kalkerin 0-0,5 Ton, 0,5-2,5 Ton arası çeşitli boylardaki tuvenan kalkerin oluşturulmasından üretilir. Genellikle taş duvar yapımı ve liman dolgularında kullanılır.Petrografik yapısı ile Marmara Fragmantasyonudur.

STABİLİZE:

Karışık Agrega (Agrega; Kırma taş,mıcır) sınıfına girer. %50 oranında 0-8 mm, %30 oranında 8-16mm, %10 oranında 16-24mm, %10 oranında 24-38mm karışık malzeme özelliğine sahip alttaban malzemesidir.Petrografik yapısı ile Marmara Fragmantasyonudur.

MEKANİK:

PLENTMIKS :Petrografik türü yine Marmara Fragmantasyonudur. Taştozu ve 1 No Mıcır, 2 No Mıcırın karıştırılmasından elde edilen karışık ince agregadır. Genellikle asfaltta kullanılmakta olup, gerek duyulduğunda tesislerimizde nemlendirilmektedir.

TAŞTOZU:

Petrografik yapısı yine Marmara Fragmantasyonudur.0-8 arası ince (tozsu) agregadan oluşmaktadır. Sıkıştırma ile esneklik gerektiren işlerde kullanılır denebilir.(boru döşeme, parke taşı döşeme v.s.)

4 NO MICIR:

KIRMATAŞ: Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyonudur. Bu da İri Agrega Sınıfına girmektedir.
4 No Mıcır (34-40mm) arası olarak isteğe göre üretim yapılmaktadır.

3 NO MICIR:

KIRMATAŞ: Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyonudur. Yine İri Agrega Sınıfına girmektedir.
3 No Mıcır (24-34mm) arası olarak isteğe göre üretim yapılmaktadır.

2 NO MICIR:

KIRMATAŞ: Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyonudur. Sınıfı; İri Agrega Sınıfına girmektedir.
2 No Mıcır (16-24mm) arası olarak isteğe göre üretim yapılmaktadır.

1 NO MICIR:

KIRMATAŞ: Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyonudur. Malzeme İri Agrega Sınıfına girmektedir.
1 No Mıcır (8-16mm) arası olarak isteğe göre üretim yapılmaktadır.